VO BACELL MUSLIM

Beranda » Keluarga Muslimah » Ukhti Apakah Engkau Menginginkan Kebahagiaan ?

Ukhti Apakah Engkau Menginginkan Kebahagiaan ?

Ukhti (Saudariku) Muslimah, Sesungguhnya kebahagiaan itu
semuanya ada dalam ketaatan
kepada Allah . Kebahagiaan
seluruhnya ada di dalam meniti
di atas manhaj (jalan) Allah dan
di jalan Rasulullah, Allah berfirman: …Dan barangsiapa mentaati
Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah
mendapat kemenangan yang
besar. (Al-Ahzab: 71) Sesungguhnya kesengsaraan
(kemalangan) seluruhnya ada
dalam kemaksiatan kepada Allah
dan kebinasaan seluruhnya ada
pada selain manhaj Allah dan
Rasul-Nya, Allah berfirman: Dan barangsiapa mendurhakai
Allah dan Rasul-Nya maka
sesungguhnya ia telah sesat,
dengan kesesatan yang nyata.
(Al-Ahzab: 36) Saudariku Muslimah,Allah telah
memuliakanmu, mensucikanmu
dan mengangkat kedudukanmu.
Tidak ada ajaran manapun yang
lebih tinggi mengangkat derajat
wanita selain ajaran Islam. Bahkan Allah banyak
menurunkan hukum-hukum
yang khusus berkenaan dengan
masalah wanita di dalam kitab-
Nya yang mulia. Sedangkan
sebelum Islam, wanita dijadikan barang dagangan yang murah
dan hina, bagaikan perhiasan
yang tidak ada nilainya. Hina di
mata walinya, hina di mata
keluarganya, serta dihina kan
oleh masyarakat. Oleh karena itu terkadang ia diperlakukan
seperti binatang, bahkan
perlakuan mereka terhadap
binatang lebih baik daripada
memperlakukan
wanita.Sesungguhnya engkau, wahai saudariku muslimah, tidak
akan mendapatkan kemuliaan
kecuali dalam agama ini, maka
berpegang teguhlah (dalam
agama ini) dan dengarkanlah
firman Allah yang telah menceritakan kisah orang
terdahulu, mestilah engkau
selalu mengingatnya agar
engkau memuji Allah atas
kenikmatan yang engkau
dapatkan. Allah berfirman: Dan apabila
seseorang dari mereka diberi
kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan, hitamlah (merah
padamlah) mukanya, dan dia
sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari
orang banyak, disebabkan
buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. Apakah
ia akan memelihara dengan
menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke
dalam tanah (hidup-hidup)
ketahuilah, alangkah buruknya
apa yang mereka tetapkan itu.
(An-Nahl: 58-59) Saudariku Muslimah,
Sesungguhnya musuh-musuhmu
banyak sekali, dan
sesungguhnya orang yang ingin
me manfaatkanmu dalam upaya
meruntuhkan agama, rasa malu dan keutamaan banyak sekali,
dan boleh jadi mereka itu dari
kalangan kita sendiri.Salah
seorang dari mereka (musuh-
musuh Islam) berkata: “Tidaklah
keadaan negeri Timur menjadi makmur melainkan apabila
seorang pemudi melepaskan
hijabnya dan membenamkan
(menguburkan) Al-Qur’an
dengannya!”. Sesungguhnya
dengan hal itu mereka ingin mengeluarkanmu menuju
kesengsaraan dan kebinasaan,
mereka mengajakmu menuju
neraka Jahanam. Maka jika
engkau menyambut mereka,
mereka akan melemparkanmu ke dalamnya. Mereka ingin agar
engkau menjadi wanita
durhaka, yang berbuat fasiq
dan membuka aurat.Mereka
berusaha menggiringmu. Mereka
menunggumu dengan sangat sabar agar engkau melepaskan
abaya (pakaian muslimah) serta
melepaskan hijab dengan segala
konsekuensinya, yaitu
melepaskan keimanan, rasa
malu dan kesucian, kemudian engkau akan meninggalkan
kewajiban-kewajiban lain nya.
Pada saat itu, perbuatanmu
tersebut menyenangkan
mereka (para musuh), mereka
mempermainkanmu seperti anak-anak bermain dengan
bola, dan mereka
mempermainkanmu seperti
anjing-anjing bermain-main
dengan bangkai, semoga Allah
menjagamu dari mereka. Saudariku Muslimah, Buatlah
mereka menjadi marah, dengan
tidak memperhatikan mereka
dan tidak mendengar kan
mereka, buatlah mereka
menjadi bersedih dengan keteguhanmu berpegang pada
agama mu, dengan menjaga
rasa malumu dan beriltizam
(berpegang teguh) dengan
hijabmu. Saudariku
Muslimah,Sesungguhnya
sebagian wanita meggambar
kan bahwa sufur adalah
membuka muka wanita saja,
tidak…tidak ini saja. Sesungguhnya termasuk sufur
adalah pakaian yang ketat,
yang pendek dan yang tipis.
Sesungguhnya termasuk sufur
adalah memakai wangi-wangian
ketika keluar menuju tempat- tempat yang di dalamnya ada
laki-laki. Sesungguhnya
termasuk sufur adalah memakai
pantalon (celana panjang).
Apakah engkau tidak
mendengar sabda Nabi :Dua golongan ahli neraka yang aku
belum pernah melihat
keduanya… (dan beliau
menyebutkan): Para wanita
yang memakai pakaian tetapi
telanjang, mereka menyimpang dari jalan yang benar dan
memperlihatkan kejelekan
mereka kepada orang lain,
kepala mereka seperti punuk
unta yang miring mereka tidak
akan memasuki surga, dan mereka tidak akan
mendapatkan bau surga,
sesungguhnya bau surga
tercium dari jarak perjalanan
sekian dan sekian. (HR. Muslim). Para ulama berkata: makna
para wanita yang memakai
pakaian tetapi telanjang adalah
bahwa mereka memakai
pakaian akan tetapi pakaian-
pakaian itu ketat, tipis atau tidak menutup seluruh badan. Saudariku Muslimah,Agamamu
adalah bentengmu yang amat
kokoh, (untuk) memelihara
kesucian, rasa malumu dan
kemuliaanmu. Agamamu
memerintahkanmu untuk berhijab dan memiliki rasa malu.
Kapan saja engkau
meninggalkan perintah ini, maka
engkau akan ditimpa adzab
Allah di akhirat sedangkan di
dunia engkau menjadi mangsa serigala-serigala manusia yang
ingin mencuri kesucianmu agar
engkau merasakan kesusahan
(kesedihan) sepanjang hidup.
Akan tetapi sebagian akhwat –
semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka- telah
mendengar seruan serigala-
serigala itu, tetapi malah
bekerja untuk mereka. Saudariku Muslimah,Takutlah
engkau kepada Allah dan
laksanakanlah tugas-tugas
yang Dia wajibkan kepadamu.
Apabila hatimu mengeras maka
ingatlah bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau
tidak tahu kapan bencana itu
akan datang kepadamu,
sesungguhnya itu adalah maut
yang pasti terjadi.Tiap-tiap
yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan
sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan
pahalamu. Barangsiapa
dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah
beruntung. Kehidupan dunia itu
tidak lain hanyalah kesenangan
yang memperdayakan. (Ali-
Imran: 185) Ingatlah wahai wanita hamba
Allah, pada hari di mana engkau
diletakkan dalam kuburan,
dalam lubang yang gelap dan
sepi itu. Ingatlah ketika
sangkakala ditiup dan engkau dikumpulkan bersama para
makhluk dalam keadaan tidak
memakai alas kaki, telanjang
dan kebingungan. Matahari
benar-benar akan dekat
darimu kurang lebih satu mil, dan engkau akan dipanggil
dengan namamu diantara para
makhluk untuk
dihisab.Bagaimana keadaanmu
ketika itu wahai hamba Allah Di
mana persiapanmu wahai wanita yang lalai Apakah mode-
mode pakaian akan bermanfaat
ketika itu Apakah lagu,
sinetron, film dan majalah-
majalah (yang merusak) akan
bermanfaat Apakah barang- barang permata akan
bermanfaatTidak demi Allah, hal
itu tidak akan memberikan
manfaat sedikitpun selamanya.
Yang bermanfaat hanyalah
kebaikan-kebaikan, dan amal- amal shalih, setelah
mendapatkan rahmat dari Rabb
bumi dan langit.Ingatlah,
bertaqwalah kepada Allah,
wahai engkau yang bercampur
baur dengan laki-laki. Bertaqwalah kepada Allah,
wahai engkau yang keluar
(rumah) dalam keadaan
memakai wangi-wangian menuju
pasar-pasar dan jalan-jalan.
Bertaqwalah kepada Allah wahai engkau yang menawarkan
dirimu untuk berkhalwat
(menyendiri) dengan laki-laki
asing.Tidaklah seorang laki-laki
bersepi-sepi (berduaan) dengan
seorang wanita melainkan setan menjadi orang yang
ketiga (diantara)
keduanya.Bertaqwalah kepada
Allah wahai engaku yang
mendidik anak-anakmu dengan
pendidikan yang tidak baik/ benar. Engkau tidak
mengingatkan mereka dengan
ketaatan kepada Allah, tidak
menasehati mereka dan tidak
menunjukkan mereka pada
apa-apa yang dapat memberikan manfaat di dunia
dan di akhirat. Bertaqwalah
kepada Allah dan jagalah dirimu
dari menjadi barang mainan
orang-orang yang lemah iman.
Bertaqwalah kepada Allahdan kembalilah pada petunjuk
sebelum datang suatu hari
yang pada hari itu hati-hati
dan pandangan-pandangan
(mata) dibalikkan. Ketahuilah
bahwa adzab Allah sangat keras, dan sesungguhnya
engkau -demi Allah- tidak akan
kuat merasakan adzab
neraka.Sesungguhnya gunung-
gunung jika dilewatkan pada
neraka maka dia akan meleleh karena kuatnya panas neraka.
Maka dimana engkau wanita
yang lemah dibandingkan
dengan gunung-gunung yang
perkasa dan kokoh
Sesungguhnya engkau mampu bersabar atas rasa lapar dan
hau, dan engkau mampu
bersabar atas bahaya. Akan
tetapi demi Allah yang tidak
ada ilah (sesembahan) selain
Dia, tidak ada kesabaran bagimu terhadap neraka.
Ingatlah, mka selamatkanlah
dirimu dari neraka sebelum
terlambat. Ketahuilah bahwa
dunia ini pasti akan berlalu dan
akhirat adalah tempat yang kekal.Semoga Allah memberimu
taufiq kepada apa-apa yang
dicintai dan diridhai oleh-Nya,
dan semoga Allah memberikan
manfaat kepadamu dari apa-
apa yang engkau dengar dan engkau baca, dan semoga Allah
menjadikannya sebagai
pendukung bagimu bukan
sebagai bumerang
atasmu.Semoga Allah
memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ,
keluarganya dan para
sahabatnya seluruhnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: